Zarządzenie nr 004/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku