Zarządzenie nr 100/2018 z dnia 9 października 2018 roku