Zarządzenie nr 116/2017 z dnia 20 października 2017 roku