Zarządzenie nr 116/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku