Zarządzenie nr 128/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku