Zarządzenie nr 130/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku