Zarządzenie nr 028/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia marca 9 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej