Zarządzenie nr 035/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku