Zarządzenie nr 041/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku