Zarządzenie nr 046/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku