Zarządzenie nr 060/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku