Zarządzenie nr 074/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku

Zarządzenie nr 74/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii studiów podyplomowych „Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej” i określenia wysokości opłaty za te studia w roku akademickim 2018/2019