Zarządzenie nr 086/2018 z dnia 14 września 2018 roku