Zarządzenie nr 088/2018 z dnia 14 września 2018 roku