Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 014/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 014/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku

Zarządzenie nr 14/2024 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2024 roku uchylające niektóre zarządzenia wynikające z ogłoszenia stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego

Zarządzenia Rektora
2024

WYDZIAŁY