Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 017/2024 z dnia 7 marca 2024 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 017/2024 z dnia 7 marca 2024 roku

Zarządzenie nr 17/2024 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie regulaminu Strategii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2024-2026 w zakresie doskonalenia badań naukowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach badawczych oraz analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni na potrzeby przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu IDUB

Zarządzenia Rektora
2024

WYDZIAŁY