Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 023/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 023/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku

Zarządzenie nr 23/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna studiów podyplomowych MBA – Menedżer Gospodarstwa Leśnego i określenia wysokości opłaty za te studia w roku akademickim 2021/2022

WYDZIAŁY