Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 029/2019 z dnia 26 marca 2019 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 029/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) stosowanych przy kwalifikacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020

WYDZIAŁY