Zarządzenie nr 036/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku