Zarządzenie nr 055/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku