Zarządzenie nr 090/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku