Zarządzenie nr 096/2019 z dnia 17 września 2019 roku