Zarządzenie nr 121/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku