Zarządzenie nr 126/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku