Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 128/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 128/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Zarządzenie nr 128/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 185/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego

WYDZIAŁY