Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 132/2021 z dnia 3 września 2021 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 132/2021 z dnia 3 września 2021 roku

Zarządzenie nr 132/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Poznaniu z dnia 3 września 2021 roku w sprawie kwot, wysokości, terminów i procedury składania oraz rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

WYDZIAŁY