Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 3 września 2020 roku