Zarządzenie nr 138/2020 z dnia 4 września 2020 roku