Zarządzenie nr 139/2020 z dnia 10 września 2020 roku