Zarządzenie nr 144/2020 z dnia 15 września 2020 roku