Zarządzenie nr 152/2020 z dnia 21 września 2020 roku