Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 156/2020 z dnia 22 września 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 156/2020 z dnia 22 września 2020 roku

Zarządzenie nr 156/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmiany Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi oraz Zespołem Szkół Przyrodniczych na 2020 rok

WYDZIAŁY