Zarządzenie nr 162/2020 z dnia 28 września 2020 roku