Zarządzenie nr 166/2020 z dnia 2 października 2020 roku