Zarządzenie nr 167/2020 z dnia 2 października 2020 roku