Zarządzenie nr 170/2020 z dnia 6 października 2020 roku