Zarządzenie nr 173/2020 z dnia 13 października 2020 roku