Zarządzenie nr 174/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 roku