Zarządzenie nr 218/2020 z dnia 23 października 2020 roku