Zarządzenie nr 223/2020 z dnia 29 października 2020 roku