Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 227/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 227/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku

Zarządzenie nr 227/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 6 listopada 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 26/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz sposobu informowania o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

Zarządzenia Rektora
2020
DZIAŁ ROZWOJU UCZELNI (DRU)
Dział Rozwoju Uczelni

WYDZIAŁY