Zarządzenie nr 229/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku