Zarządzenie nr 241/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku