Zarządzenie nr 273/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku