KANCLERZ I ZASTĘPCY

 

KANCLERZ

ZASTĘPCA KANCLERZA

ds. administracyjno-gospodarczych

ZASTĘPCA KANCLERZA

ds. funduszy strukturalnych

KWESTOR

Zastępca Kanclerza
ds. finansowych

       

mgr inż. Marek Klimecki

...

mgr inż. Robert Fabiański mgr Karolina Prałat