Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uroczystości Dnia Patrona Uczelni 2022 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uroczystości Dnia Patrona Uczelni 2022

 

 

 

 

17 listopada 2022 r., Kolegium Rungego, godz. 11.00

UROCZYSTOŚĆ NADANIA NAJWYŻSZEJ GODNOŚCI AKADEMICKIEJ DOKTORA HONORIS CAUSA PROF. DR. HAB. TOMASZOWI M. GRUSZECKIEMU Z UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE ŚWIATOWEJ SŁAWY SPECJALIŚĆIE Z ZAKRESU ZOOTECHNIKI I OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI ZWIERZĄT

 

 

18 listopada 2022 r., Biocentrum, godz. 10.00

UROCZYSTOŚĆ PROMOCJI DOKTORSKIEJ ORAZ WRĘCZENIA DYPLOMÓW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH połączona z wręczeniem odznaczeń państwowych oraz  Medali Komisji Edukacji Narodowej i medali okolicznościowych UPP

 

W ramach obchodów Dnia Patrona Uczelni Augusta hr. Cieszkowskiego w dniu 18 listopada 2022 r. odbędzie się o godz. 10.00 w Biocentrum - uroczystość Promocji doktorskiej oraz wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz listów gratulacyjnych osobom, które uzyskały stopnie naukowe w roku akademickim 2021/2022. Podczas uroczystości zostaną wręczone odznaczenia państwowe: Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej, Medale „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” i Medale „Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis” -  pracownikom szczególnie zasłużonym dla Uniwersytetu oraz osobom współpracującym z UPP.

 

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych ogłoszoną w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych  (Dz.U.2018.1818), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w następujących dziedzinach  nauki i dyscyplinach naukowych: dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinach: rolnictwo i ogrodnictwo, nauki leśne, technologia żywności żywienia oraz zootechnika i rybactwo; dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne;

 

Listy osób odbierających ordery, odznaczenia i medale okolicznościowe oraz dyplomy potwierdzające nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz listy gratulacyjne znajdują się w załącznikach.

 

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube UPP. 

 

WYDZIAŁY