Zarządzenia i komunikaty Rektora w sprawie koronawirusa

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

paragraf.jpg

ZARZĄDZENIA REKTORA

 ZARZĄDZENIE NR 102/2021 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 1 lipca 2021 ROKU|

 

 ZARZĄDZENIE NR 67/2021 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 12 maja 2021 ROKU|

 

 

 ZARZĄDZENIE NR 231/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 13 LISTOPADA 2020 ROKU|

 

 ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA REKTORA NR 231/2020 REKTORA UPP

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU

 

 ZARZĄDZENIE NR 231/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 13 LISTOPADA 2020 ROKU|

 

 ZARZĄDZENIE NR 1472020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2020 ROKU|

 

 ZARZĄDZENIE NR 132/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU|

 

 ZARZĄDZENIE NR 82/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 29 MAJA 2020 ROKU|

 

 ZARZĄDZENIE NR 74/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 26 MAJA 2020 ROKU|

 

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU
         W ZWIĄZKU ZE STOPNIOWYM PRZYWRACANIEM DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

 

 ZARZĄDZENIE NR 42/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 2 KWIETNIA 2020 ROKU

 

 ZARZĄDZENIE NR 34/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 20 MARCA 2020 ROKU

 

 

KOMUNIKATY REKTORA