Zamówienia publiczne - przetargi

Tabela zawiera wszystkie, aktualne, informacje o przetargach
Kategoria Tytuł Data publikacjisortuj rosnąco Termin składania
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Dostawa aparatu ultrasonograficznego wraz z wyposażeniem 26.05.20 08.06.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Usługi Prowadzenie monitoringu sygnalizacji pozaru do Państwowej Strazy Pożarnej z urządzeń nadawczych zamontowanych w obiektach UPP oraz monitoringu Kasety Straży Pożarnej (generowanie kodu dostępu KSP) 22.05.20 01.06.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych niezbędnych do prowadzenia remontów obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 19.05.20 05.06.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Dostawa fantomu konia i krowy z wyposażeniem. 14.05.20 04.06.20
Informacje z otwarcia ofert Usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług transportowych na potrzeby zajęć edukacyjnych w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników oraz na potrzeby wyjazdów studyjnych dla studentów i pracowników UPP - w podziale na 2 części. 14.05.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Zakup dronów z wyposażeniem i oprogramowaniem na wyposażenie laboratorium Dronelab. Liczba części – 3 14.05.20 29.05.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Tłumaczenie specjalistycznych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni - liczba części 5 11.05.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Sukcesywna dostawa standardowych odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 11.05.20 01.06.20
Informacje z otwarcia ofert Dostawa urządzenia do wizualnego badania drewna - skanera 11.05.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa wyposażenia laboratorium badawczego 07.05.20
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Ogłoszenie Świadczenie usługi przeprowadzenia indywidualnych szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne (zwanych bilansem kompetencji, coachingiem oraz superwizją) w ramach projektów 07.05.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa wyposażenia laboratorium badawczego 04.05.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Wykonanie termomodernizacji Budynku Głównego ZSP i Budynku Dydaktyczno-Warsztatowego ZSP Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 28.04.20
Plan postępowań na rok bieżący Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020 r. 30.01.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Obsługa dostępu Uczelnianej Sieci UP w Poznaniu do Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN, w tym do sieci Internet i do zasobów sieci PIONIER. 16.12.19