Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zamówienia publiczne - przetargi | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zamówienia publiczne - przetargi

Tabela zawiera wszystkie, aktualne, informacje o przetargach
Kategoria Tytuł Data publikacjisortuj rosnąco Termin składania
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, Dostawy Dostawa czasopism i gazet krajowych na rok 2022 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - liczba części 5 26.10.21 10.11.21
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, Dostawy Dostawa serwera 26.10.21 05.11.21
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, Informacje z otwarcia ofert Dostawa systemu inkubacji i rozdziału do ilościowego oznaczania błonnika pokarmowego 20.10.21
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, Dostawy Dostawa komory klimatycznej do hodowli roślin z wyposażeniem 19.10.21 27.10.21
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, Dostawy Dostawa laboratoryjnego stanowiska do mikrofiltracji i ultrafiltracji wraz z wyposażeniem 06.10.21 14.10.21
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, Wyniki Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 04.10.21
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, Wyniki Dostawa modułowego reaktora laboratoryjnego 29.09.21
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, Wyniki Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu oraz dziewięciu przynależnych do Uniwersytetu rolniczych i leśnych zakładów doświadczalnych. 28.09.21
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych 27.09.21
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, Dostawy Dostawa laboratoryjnego stanowiska do mikrofiltracji i ultrafiltracji wraz z wyposażeniem 20.09.21 28.09.21
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, Roboty budowlane Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6,5 kW w Zakładzie Doświadczalnym Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie 15.09.21 22.09.21
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, Wyniki Dostawa młynów tnących 30.08.21
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, Wyniki Roczna usługa wsparcia serwisowego wraz z aktualizacjami oprogramowania dla zintegrowanego systemu bezpieczeństwa UTM 30.08.21

WYDZIAŁY