Zamówienia publiczne - przetargi

Tabela zawiera wszystkie, aktualne, informacje o przetargach
Kategoria Tytuł Data publikacjisortuj rosnąco Termin składania
Ogłoszenie zaproszenie do dialogu technicznego Świadczenie usługi dotyczącej opisania i oszacowania wartości mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 11.02.20 21.02.20
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 06.02.20 16.03.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa oleju napędowego Ekodiesel Ultra F, Ekodiesel Ultra D, Ekodiesel Ultra B dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim 06.02.20
Informacje z otwarcia ofert Dostawa oleju napędowego Ekodiesel Ultra F, Ekodiesel Ultra D, Ekodiesel Ultra B dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim 05.02.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Usługa przeprowadzenia kursu z oprogramowania oraz dostawa licencji edukacyjnych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pt. żywienie zwierząt nowy kierunek studiów dualnych w WMWZ na UPP - w podziale na 2 części 03.02.20
Informacje z otwarcia ofert Usługa przeprowadzenia kursu z oprogramowania oraz dostawa licencji edukacyjnychy zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pt. Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na UPP - w podziale na 2 części 03.02.20
Plan postępowań na rok bieżący Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020 r. 30.01.20
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych UPP 28.01.20
Informacje z otwarcia ofert Usługa przeprowadzenia kursu z oprogramowania oraz dostawa licencji edukacyjnych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pt. „Żywienie zwierząt – nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu" – w podziale na 2 części 24.01.20
Informacje z otwarcia ofert Usługa przeprowadzenia kursu z oprogramowania oraz dostawa licencji edukacyjnych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pt. Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na UPP - w podziale na 2 części 24.01.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa chromatografu cieczowego HPLC 23.01.20
Informacje z otwarcia ofert Dostawa chromatografu cieczowego HPLC 23.01.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Obsługa dostępu Uczelnianej Sieci UP w Poznaniu do Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN, w tym do sieci Internet i do zasobów sieci PIONIER. 16.12.19
Plan postępowań na rok bieżący Plan postępowań na 2019 rok 10.01.19