Zamówienia publiczne - przetargi

Tabela zawiera wszystkie, aktualne, informacje o przetargach
Kategoria Tytuł Data publikacjisortuj rosnąco Termin składania
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa georadaru z wyposażeniem 29.09.20
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Ogłoszenie Świadczenie usługi przeprowadzenia kursów komputerowych zakończonych przeprowadzeniem egzaminu ECDL zgodnie z zakresem merytorycznym projektów 28.09.20 06.10.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 4d ust 1 pkt 1 - dla nauki, Wyniki Wykonanie usługi całogenomowego sekwencjonowania genomu świni (Sus scrofa f. domestica) metodą sekwencjonowania w technologii nanootworowej 24.09.20
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Ogłoszenie Świadczenie usługi przeprowadzenia kursów z zakresu podnoszenia kompetencji językowych z języka angielskiego zakończonych egzaminem TELC i zdobyciem Certyfikatu TELC na poziomie B2, zgodnie z zakresem merytorycznym projektów. 24.09.20 05.10.20
Informacje z otwarcia ofert Dostawa wyposażenia laboratorium 24.09.20
Informacje z otwarcia ofert Sukcesywna dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office oraz Windows 24.09.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Dostawa oprogramowania wspierającego proces kształcenia - liczba części 3 23.09.20 01.10.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Usługi Świadczenie usług w zakresie obsługi szatni na wybranych obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 22.09.20 30.09.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Wyniki Roczna usługa wsparcia serwisowego wraz z aktualizacjami oprogramowania dla zintegrowanego systemu bezpieczeństwa UTM 22.09.20
Informacje z otwarcia ofert Roczna usługa wsparcia serwisowego wraz z aktualizacjami oprogramowania dla zintegrowanego systemu bezpieczeństwa UTM 22.09.20
Informacje z otwarcia ofert Dostawa georadaru z wyposażeniem 21.09.20
Informacje z otwarcia ofert Dostawa aparatu do formowania papieru 18.09.20
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Wyniki Świadczenieusługi przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego kadry administracyjnej i zarządczej Uczelni zgodnie z zakresem merytorycznym projektów 17.09.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa zestawu do bieżącej kontroli jakości wytwarzanych płyt drewnopochodnych z możliwością oceny jakości powietrza na stanowiskach 17.09.20
Informacje z otwarcia ofert Usługa wyceny rynkowej praw własności intelektualnej (w szczególności praw własności przemysłowej oraz praw do know-how) 14.09.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Usługi Roczna usługa wsparcia serwisowego wraz z aktualizacjami oprogramowania dla zintegrowanego systemu bezpieczeństwa UTM 14.09.20 22.09.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Wyniki Dostawa automatycznego procesora tkankowego 11.09.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Dostawy Sukcesywna dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office oraz Windows 11.09.20 23.09.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Dostawa wyposażenia laboratorium 11.09.20 24.09.20
Informacje z otwarcia ofert Dostawa automatycznego procesora tkankowego 10.09.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Dostawa aparatu do formowania papieru 10.09.20 18.09.20
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Wyniki Świadczenie usługi przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawnych podstaw funkcjonowania uczelni zgodnie z zakresem merytorycznym projektów - liczba części 6. 07.09.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Dostawa georadaru z wyposażeniem 07.09.20 21.09.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Usługi Usługa wyceny rynkowej praw własności intelektualnej (w szczególności praw własności przemysłowej oraz praw know-how) 04.09.20 14.09.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Dostawy Dostawa automatycznego procesora tkankowego 02.09.20 10.09.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa i montaż mebli biurowych 27.08.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 27.08.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 4d ust 1 pkt 1 - dla nauki, Usługi Usługa całogenomowego sekwencjonowania genomu świni (Sus scrofa) metodą sekwencjonowania w technologii nanootworowej 26.08.20 10.09.20
Informacje z otwarcia ofert Dostawa zestawu do bieżącej kontroli jakości wytwarzanych płyt drewnopochodnych z możliwością oceny jakości powietrza na stanowiskach 25.08.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa tomografu 25.08.20
Informacje z otwarcia ofert Sukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych, monitorów oraz drukarek – liczba części 2 24.08.20
Informacje z otwarcia ofert Świadczenieusługi przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego kadry administracyjnej i zarządczej Uczelni zgodnie z zakresem merytorycznym projektów 24.08.20
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Wyniki Świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji informatycznych i zarządzania informacją zgodnie z zakresem merytorycznym projektów 19.08.20
Informacje z otwarcia ofert Dostawa i montaż mebli biurowych 18.08.20
Informacje z otwarcia ofert Dostawa tomografu 17.08.20
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8, Wyniki Dostawa stanowiska badawczo-dydaktycznego do badań drgań 13.08.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Sukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych, monitorów oraz drukarek – liczba części 2 13.08.20 24.08.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Dostawa i montaż mebli biurowych 07.08.20 18.08.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 07.08.20 19.08.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Dostawa tomografu 06.08.20 17.08.20
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Ogłoszenie Świadczenie usługi przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego kadry administracyjnej i zarządczej uczelni zgodnie z zakresem merytorycznym projektów 05.08.20 24.08.20
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Ogłoszenie Świadczenie usługi przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawnych podstaw funkcjonowania uczelni zgodnie z zakresem merytorycznym projektów - liczba części 6 27.07.20 12.08.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Roboty budowlane Zaprojektowanie, dostawa i montaż zespołu klimatyzatorów dla Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11 w Poznaniu 22.07.20 06.08.20
Plan postępowań na rok bieżący Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020 r. 30.01.20
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Obsługa dostępu Uczelnianej Sieci UP w Poznaniu do Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN, w tym do sieci Internet i do zasobów sieci PIONIER. 16.12.19

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny