Zamówienia publiczne - przetargi

Tabela zawiera wszystkie, aktualne, informacje o przetargach
Kategoria Tytuł Data publikacjisortuj rosnąco Termin składania
Informacje z otwarcia ofert Usługa mycia okien w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu - 11 części 19.07.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Dostawy Dostawa i montaż mebli dla Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 18.07.19 26.07.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa analizatora gazów CH₄CO₂H₂O postępowanie powtórzone - Wynik postępowania 18.07.19
Informacje z otwarcia ofert Stanowisko do badań histopatologicznych 18.07.19
Informacje z otwarcia ofert Usługa mycia okien w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu - 11 części 18.07.19
Informacje z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentami Wykonawców -Wykonywanie usługi sprzątania obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – liczba części 14 17.07.19
Informacje z otwarcia ofert Dostawa analizatora gazów CH₄CO₂H₂O – postępowanie powtórzone 17.07.19
Informacje z otwarcia ofert Sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych oraz materiałów opatrunkowych i medycznych - liczba części 2 16.07.19
Informacje z otwarcia ofert Świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu podniesienia kompetencji informatycznych i zarządzania informacją zgodnie z zakresem merytorycznym projektów pt. Wysoka jakość kształcenia atutem młodej kadry dydaktycznej UPP 16.07.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Wykonanie prac remontowych w Domach Studenckich przy ul. Piątkowskiej w Poznaniu - liczba części 3 15.07.19
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Ogłoszenie Świadczenie usługi przeprowadzenia kursów językowych zgodnie z zakresem merytorycznym projektów pt. „Wysoka jakość kształcenia atutem młodej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” oraz „Najlepsi z natury! ZPRUPP-liczba części 5 15.07.19 23.07.19
Informacje z otwarcia ofert Świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu podniesienia kompetencji informatycznych i zarządzania informacją zgodnie z zakresem merytorycznym projektów pt. „Wysoka jakość kształcenia atutem młodej kadry dydaktycznej UPP 10.07.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa systemu do transfekcji komórek oraz linii komórkowych. 09.07.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Wykonanie prac remontowych w Domach Studenckich przy ul. Piątkowskiej w Poznaniu - liczba części 3 - w zakresie części 2 09.07.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Wykonanie prac remontowych w Domach Studenckich przy ul. Piątkowskiej w Poznaniu - liczba części 3- w zakresie części 1 09.07.19
Informacje z otwarcia ofert Dostawa systemu do transfekcji komórek oraz linii komórkowych. 09.07.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa analizatora gazów CH₄CO₂H₂O 08.07.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Dostawa przełączników sieciowych. 05.07.19
Informacje z otwarcia ofert Dostawa analizatora gazów CH₄CO₂H₂O 05.07.19
Informacje z otwarcia ofert Wykonywanie usługi sprzątania obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - liczba części 14 05.07.19
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP art. 4 pkt 8, Wyniki Usługi pralnicze wykonywane dla Jednostek Organizacyjnych Uczelni przez okres 24 miesięcy - Wynik 05.07.19
Informacje z otwarcia ofert Usługi pralnicze wykonywane dla Jednostek Organizacyjnych Uczelni przez okres 24 miesięcy 04.07.19
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP, Wyniki Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników biochemicznych i akcesoriów do badań dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – liczba części 2. 03.07.19
Informacje z otwarcia ofert Dostawa przełączników sieciowych. 01.07.19
Informacje z otwarcia ofert Wykonanie prac remontowych w Domach Studenckich przy ul. Piątkowskiej w Poznaniu - liczba części 3 - informacja z otwarcia ofert 28.06.19
Informacje z otwarcia ofert Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników biochemicznych i akcesoriów do badań dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Informacja z otwarcia ofert 27.06.19
Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne, Wyniki Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Świadczenie usługi przeprowadzenia kursów językowych 24.06.19
Informacje z otwarcia ofert Zakup nawozu polifoska NPK6.12.34 dla UPP - Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim 14.06.19
Plan postępowań na rok bieżący Plan postępowań na 2019 rok 10.01.19