Sukcesywna dostawa standardowych odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu