Usługa przeprowadzenia kursu z oprogramowania oraz dostawa licencji edukacyjnychy zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pt. Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na UPP - w podziale na 2 części